mikroedafonSoubor mikroskopiokých organismů, které jsou součástí organického půdního podílu. Mikroedafon tvoří hlavně rostlinné organismy (bakterie, aktinomycety, houby, sinice, řasy). Z živočišných organismů jsou to hlavně prvoci. Mikroedafon podmiňuje humifikaci a mineralizaci organických látek a je podstatným faktorem úrodnosti půdy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2006
Autor: -red-