humifikace[latina], půdotvorný pochod, při kterém dochází vlivem složitých biologických, chemických a biologicko-chemických procesů k částečnému rozkladu mrtvé organické hmoty, k mikrobiální resyntéze a vzájemné kondenzací a polymerizaci jednotlivých dílčích produktů. Výsledkem humifikace jsou vysokomolekulární dusíkaté látky, které tvoří podstatu humusu. Humifikace zahrnuje tlení, trouchnivění, hníti, kvašení a rašelinění za spolupůsobení mikroorganismů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: drobtovitá skladba půdy, hrabanka, huminové kyseliny, mikroedafon.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: