kořenová čistírna odpadních vodEkologie
Ekologie, patří mezi biologické metody čištění odpadních vod. Základem je činnost mikroorganismů, proto musí být v čištěné vodě nastoleny podmínky pro jejich život. Na kořenech rostlin symbioticky žijí různé druhy těchto mikroorganismů (houby i bakterie), které se spoluúčastní na procesu čistění. Kořenové čistírny tak využívají přirozených pochodů, které probíhají v kořenech rostlin. Znečištěné látky jsou zachyceny na vegetaci. Kořenové čistírny patří mezi přirozený způsob čištění odpadní vody. Existují i způsoby umělé, které využívají různé filtry neorganického původu. Nevýhodou kořenových čistíren je jejich snížená účinnost v zimě, a vyšší nároky na údržbu (posekání znečištěné vegetace a její likvidace, nejčastěji spálením). Naopak výhody lze najít v nízkých nákladech jak na vybudování, tak na provoz takového zařízení. V současnosti jsou nejčastěji využívány pro čištění splaškových vod v malých obcích.

Datum vytvoření: 12. 4. 2007
Datum aktualizace: 6. 1. 2020
Autor: -red-

Reklama: