vyšší rostlinyBotanika
Telomové rostliny, Cormobionta (Cormophyta, Telomophyta) – rostlinná podříše mnohobuněčných, většinou zelených organismů, jejichž vývoj je spojený s přechodem jejich předků z vodního prostředí na souš. Mají vysoce vyvinutou členitost těla s velmi dokonalou soustavou vodivých pletiv. Individuální vývoj se vyznačuje generační rodozměnou – střídáním pohlavní fáze (gametofyt) s nepohlavní fází (sporofyt). K vyšším rostlinám patří mechorosty, kapraďorosty, rostliny nahosemenné a krytosemenné.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 11. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: graminologie, kořen, pryskyřice, řasy zelené, rostliny – systematické dělení, stonek, Taphrina, vlášení, výhonek.