ploníkPolytrichum – rod mechorostů z třídy mechů. Patři mezi nejdokonalejší mechorosty. Lodyžky jsou přímé a nesou úzce kopinaté lístky. V České republice se vyskytuje 9 druhů, z nichž běžné jsou ploník chluponosý, Polytrichum piliferum, rostoucí na suchých, často písčitých místech, ploník jalovcový, Polytrichum juniperinum, rostoucí na suchých místech v lesích a ploník obecný, Polytrichum commune, rostoucí v lesích, na vlhkých lukách, podél potoků a na rašeliništích.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Dawsonia.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: