synantropieZoologie / Botanika / Ekologie

[Řečtina], ekologie, výskyt druhů nebo společenstev organismů (rostlin i živočichů) v těsné blízkosti lidských sídlišť; organismy využívají člověkem pozměněné prostředí ke svému vývoji, například larvy much se vyvíjejí v odpadcích na smetištích a v záchodových žumpách. K synantropním živočichům patří například moucha domácí, krysa, potkan, vrabec domácí a myš domácí. U některých živočichů je synantropie dočasná; vyskytují se v lidských sídlištích jen v zimě. K synantropním rostlinám nebo ekosystémům patří například plevele, polní kultury, zahrady a ruderály.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 8. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: bzučivkovití, cvrčkové, kožojedovití, kyjatky.