fázeBotanika
Botanika – časový úsek ve vývoji orgánu či celé rostliny, charakterizovaný stabilním fyziologickým stavem či převládajícími anatomicko-morfologickými projevy. Růst probíhá ve fázi embryonální (dělení buněk, zakládání nových orgánů), fáze prodlužovací (buňky se zvětšují), fáze diferenciační (buňky se specializují diferencují v jednotlivá pletiva). U celých rostlin je fáze charakterizována například fází juvenilní, vegetativní a reproduktivní. Fáze se často překrývají.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 12. 2019
Autor: -red-