pletivoTkáň – soubor buněk jednotného ontogenetického původu a často i stejné funkce. U živočichů se rozeznává hlavně pletivo (tkáň) epiteliální pojivové, svalové a nervové. Pletivo rostlin se člení podle různých kritérií, například pletiva dělivá a trvalá; primární a sekundární; parenchym, prozenchym, kolenchym, sklerenchym. Vyšší organizační jednotkou než pletivo jsou u rostlin složená pletiva a systémy pletiv. Vznik pletiva ve fylogenezi znamenal významný pokrok, který se projevil vznikem mnohobuněčných organismů. – Tradičně se termín pletivo užívá pro soubory rostlinných buněk a termín tkáň pro soubory živočišných buněk. Není však věcný důvod pro rozlišování obou termínů, jde o synonyma.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: depozit, dřeviny, fáze, fytohormony, kořenomorka, šťáva buněčná.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: