lesLesnictví / Botanika

Botanika a lesnictví, ekosystém či biom, jehož vůdčí životní formou jsou dřeviny stromovitého vzrůstu průměrně vyšší než 5 metrů. Les je vývojově nejvyspělejší ekosystém. Optimálně využívá zdroje energie, vody a živin a uzavírá sukcesi vegetace v oblastech, kde život není omezován nadměrným chladem nebo suchem či destrukčními činiteli. Struktura a druhové složení lesa závisí na geografické poloze, nadmořské výšce, reliéfu, podnebí, matečné hornině a půdě a zdrojích genetické informace. V planetárním měřítku se rozlišují: tropické deštné lesy, poloopadavé monzunové lesy, opadavé savanové lesy, tvrdolisté vavřínové lesy, opadavé lesy mírného pásu, jehličnaté tajgy severského pásu a vysokohoří. V regionálním měřítku se dělí podle fyziognomie, například podle tvaru listů na lesy jehličnaté, listnaté a smíšené; podle kvality dřeva na lesy měkkodřevné a tvrdodřevné, tj. třídění severoamerických lesů; podle převládajícího druhu, který určuje vlastnosti: smrčiny, bory, bučiny, doubravy nebo březiny. Les je význačnou složkou tvorby a ochrany přírody a krajiny. Ovlivňuje podnebí i vodní režim v krajině, zabezpečuje půdu a je pro člověka důležitým rekreačním objektem. Od nejstarších dob poskytuje člověku dřevo k topení i k výrobě různých nástrojů a potřeb. V České republice zaujímají lesy více než třetinu z celkové plochy.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 10. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: dřeviny, jehličnany, rostliny, strom.