ekosystémEkologie

[Řečtina], geobiocenóza, biogeocenóza – dynamický cirkulační systém živých organismů (biocenózy) a jejich neživého prostředí, mezi nimiž probíhá výměna hmoty a energie. Systém schopný samostatné existence a do značné míry homeostatické regulace, základní funkční jednotka přírody. Zahrnuje 4 hlavní složky: biotop se souhrnem abiotických faktorů (hlavně půda, podnebí, mrtvá organická hmota), producenty (autotrofní rostliny), konzumenty (živočichové, člověk) a dekompozitory (rozkladači). Úplný ekosystém musí obsahovat všechny čtyři složky. Přirozené hranice ekosystému tvoří hlavní typ vegetace, popřípadě přirozený tvar zemského povrchu, nebo jsou hranice umělé. Ekosystém je například louka, step, les, jezero, řeka, též polní nebo lesní monokultura. Umělým ekosystémem je například akvárium. Viz také biocenóza; biosféra.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 10. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: chráněná krajinná oblast, ekoetapa, ekologické úrovně, energie v živých systémech, floristické složení, katéna, kontinentální, les, odolnost, produkce, rašeliniště, recyklace, stratifikace, synmorfologie, syntaxonomie, systém, trofie.