biocenózaEkologie
[Řečtina ], cenóza – společenstvo rostlin, živočichů a mikroorganismů, obývající určitý prostor. Termín zavedl v roce 1877 německý zoolog K. A. Möbius. Biocenóza je složena z populací druhů, spojených vzájemnými vazbami i vztahy k prostředí. Systém je schopný autoregulace a tvoří živou složku ekosystému. Biocenóza má specifické znaky: druhovou diverzitu, vztah mezi počtem druhů a počtem jedinců, okrajový efekt (na okraji biocenózy, ekotonu, je více druhů než uprostřed), stratifikaci, metabolismus, periodicitu (změny pravidelně se opakující), sukcesi (změny postupné, směřující ke konečnému složení, klimaxu). Vyznačuje se změnami v historických i geologických dobách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: agroekologie, analýza fytocenologická, biodiverzita, biotop, celistvost, cenobiont, choriocenóza, demekologie, diverzita společenstva, edafický, ekologické úrovně, ekosystém, ekvitabilita, enkapse, produkce, stratifikace, teorie úrovní, vztah, životní prostředí, zoocenóza.

Reklama: