produkceEkologie
Ekologie, množství organické hmoty vytvořené živým systémem, tj, organismem, populací, biocenózou nebo ekosystémem, a to na jednotku plochy nebo objemu vody za jednotku času, nejčastěji za jeden rok. Vyjadřuje se v jednotkách hmotnosti čerstvé biomasy nebo sušiny, popřípadě v množství vyprodukovaného uhlíku. Nejčastěji se uvádí v jednotkou energetických, v joulech (dříve v kaloriích). U produkce je nezbytné uvádět plochu (nejčastěji 1 ha) a čas. Primární produkce je množství rostlinné biomasy vyprodukované autotrofními rostlinami (producenty). Sekundární produkce je množství živočišné biomasy produkované konzumenty (živočichy i nezelenými rostlinami a houbami);

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: čistá produkce, produktivita.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: