stratifikaceEkologie
Ekologie, patrovitost – rozčlenění složek biocenózy na jednotlivé vrstvy, které zahrnují rostlinné jedince stejné absolutní výšky nad zemí nebo rostlinné orgány rozložené ve stejné hloubce v půdě. V nadzemní části se rozlišují: a) vrstva stromová – dřeviny o výšce nad 3 m b) vrstva křovitá – dřeviny 1–3 m vysoké c) vrstva bylinná – rostliny o výšce 5–100 cm d) vrstva přízemní – rostliny nižší než 5 cm. Půdní část se člení na svrchní, střední a spodní vrstvu kořenovou. V jednotlivých vrstvách žijí typické formy organismů, tvořící stratocenózy. Rozčlenění organismů do pater snižuje mezidruhovou kompetici a zlepšuje využití prostoru i potravy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 4. 2016
Autor: -red-

Reklama: