biotopEkologie
[Řečtina], ekologie, bydliště, v němž žije jedinec, populace nebo společenstvo organismů. Je charakterizován podnebím (klimatopem), půdním podkladem (edafotopem) a sousedními organismy, tj. abiotickými a biotickými vlastnostmi prostředí, jež jsou zdrojem živin i energie i příjemcem zplodin metabolismu jedince, populace nebo společenstva. Viz také biocenóza, ekotop.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: cenobiont, chionofilní, ekoklima, entopie, homogenita, konstance, stenoiontní.

Reklama: