biodiverzitaEkologie
Ekologie, bohatost, či rozmanitost množství složek v jakémkoliv souboru. Biodiverzita označuje rozmanitost druhovou a je jedním ze znaků biocenózy, zahrnuje počet druhů. Je vyjádřitelná různými indexy. Nejčastěji je používán Shannon-Wienerův index druhové diverzity: H' = Spi.lnpi, kde S je součet, pi je procentní podíl jedinců každého druhu v celkovém množstvé jedinců, tento podíl je ve vzorci násoben přizozeným logaritmem ln. Důležitou stránkou druhové diverzity je pojem ekvitabilita, čili druhová vyrovnanost jedinců, kteří tvoří biocenózu. Pokud by ekvitabilita dosáhla svého maxima, tak by se v biocenóze vyskytoval stejný počet všech jedinců jednotlivých druhů. Vyjadřuje ji vztah: E = H'/Hmax, kde H' je indexem diverzity (viz výše) a Hmax také vyjadřuje index diverzity, ale při maximální možné rovnosti počtu organismů všech přítomných druhů.

Datum vytvoření: 14. 2. 2007
Datum aktualizace: 16. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: agenda 21.

Reklama: