chráněná krajinná oblastZkratka CHKO – kategorie územní ochrany přírody podle zákonů o státní ochraně přírody. Zahrnuje velkoplošné krajinné celky o rozloze 70 – 1630 km2, s ekologicky vyváženými, rozmanitými a esteticky harmonickými soubory přirozených, přírodě blízkých, polokulturních i kulturních ekosystémů. Hospodářská činnost a lidské zásahy nejsou vyloučeny, pouze usměrňovány. Chráněné krajinné oblasti vyhlašuje ministerstvo kultury a spravuje je odborný orgán, správa CHKO: oddělení Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Křivoklátská vrchovina, Křivoklátsko.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: