KřivoklátskoChráněná území
Chráněná krajinná oblast CHKO, vyhlášená v roce 1978. Má rozlohu 630 km2. Území zahrnuje nejrozsáhlejší lesní komplex ve vnitrozemí Čech, kterým protéká Berounka, vytvářející hluboká údolí. Gotický hrad Křivoklát, Točník; zámky Kladno, Nižbor, Unhošť, Budeničky, Buštěhrad, Smečno; zříceniny hradů Týřov, Žebrák a Krakovec; Hamousův statek ve Zběčně jako ukázka lidové architektury z přelomu 16. a 17. století. Vyskytují se zde reliktní druhy rostlin a živočichů. Území významné i pro stratigrafii paleozoika, hlavně kambrického útvaru. Na ploše Křivoklátska je 9 maloplošných chráněných území.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 11. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Kabečnice, U Eremita.