floristická říšeBotanika

Květenná říše – část povrchu Země vymezená přítomností význačných druhů, rodů nebo čeledí rostlin. Vlivem polohy a klimatických rozdílů na kontinentech a přilehlých ostrovech se vytvořilo šest odlišných celků floristické říše: holarktická (Holarktis), paleotropická (Paleotropis), neotropická (Neotropis), australská (Australis), Kapská (Capensis) a antarktická (Antarktis). Holarktis zahrnuje podstatnou část severní polokoule, protože vlivem dlouhodobé spojitosti kontinentů v této části Země se udržuje v Severní Americe a v temperátní části Eurasie podobná květena. Naopak kontinenty a ostrovy jižní polokoule patří do pěti různých floristických říší, protože celistvý prakontinent se v této části Země rozdělil mnohem dříve. Floristická říše se dále dělí na menší části – floristické či květenné oblasti.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 4. 2024
Autor: -red-