parazitBiologie, cizopasník – organismus (mikroorganismus, rostlina, živočich), který využívá jiné organismy (hostitele) jako zdroj své potravy i jako své stálé nebo dočasné životní prostředí a svému hostiteli tak přímo nebo nepřímo škodí. Přitom část regulace svého vztahu k vnějšímu prostředí ponechává na hostiteli. Na rozdíl od dravců parazit své hostitele nezabíjí, ale využívá je za jejich života. Rostlinní parazité jsou například jmelí, rzi, sněti; živočišní parazité jsou například tasemnice, pijavky, blechy, komáři.

Datum vytvoření: 13. 9. 2000
Datum aktualizace: 24. 1. 2019
Autor: -PK-

Odkazující hesla: Albugo, Clithris, kořenonožci, lesklokorka lesklá, motoličnatost, virulence, zoofág.