kořenonožciZoologie
Sarcodina, Rhizopoda třída (popřípadě kmen nebo podkmen) prvoků. Tělo je bez pelikuly, různého tvaru, s panožkami, které používají i k získávání potravy. Někteří kořenonožci mají oporná zařízení nebo schránky z uhličitanu vápenatého, oxidu křemičitého, síranu strontnatého nebo z organických látek. Žijí volně ve vodě nebo jsou komenzály a parazity jiných organismů. Je známo asi 12 000 druhů. Patří k nim měňavky, dírkonošci, mřížovci, krytenky a slunivky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 1. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: dírkonošci, panoženky, prvoci, slunivky.

Reklama: