dírkonošciZoologie
Foraminifera řád, popřípadě třída mořských prvoků ze skupiny kořenonožců. Tělo je ukryto v jedno – nebo vícekomůrkové schránce z organické hmoty prostoupené uhličitanem vápenatým. Mají síťovité, bohatě rozvětvené panožky. Množí se nepohlavně dělením nebo se střídají generace s nepohlavním a pohlavním rozmnožováním. Je známo přes 30000 druhů. Žijí v písku, na skalách, řasách, popřípadě i planktonicky. Jejich schránky tvoří vápencové sedimenty. Jsou horninotvorní. Umožňují členění a určování stáří mořských usazenin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: globigerinové bahno, globigerinový jíl, Globotruncana, kořenonožci, křída.