uhličitan vápenatýCaCO3, bílá látka nerozpustná ve vodě. V přírodě se vyskytuje jako vápenec, křída, mramor a aragonit. Nadbytkem kyseliny uhličité H2CO3 přechází v poměrně rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2. Používá se především k výrobě vápna a cementů. Viz též uhličitany.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 12. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: dírkonošci, globigerinový jíl, hydrogenuhličitan vápenatý, jezerní křída, kalcit, korál, kořenonožci, statolit.

Reklama: