křídaGeologie
Geologie, křídový útvar – nejmladší část druhohor následující po juře a předcházející třetihorám. Zavedená v roce 1822. Dělí se na oddělení spodní stupně (berias, valangin, hauteriv, barem, apt, alb) a svrchní stupně (cenoman, turon, koniak, santon, kampan, maastricht). Spodní hranice křídy se klade do doby před 135–140 milióny let, spodní hranice svrchní křídy před 100 ± 5 miliony lety, svrchní hranice křídy před 65–67 miliony lety. V křídě byl bohatý rozvoj planktonních dírkonošců (zejména rod Globotruncana), dále mlžů (hlavonožců, amonitů, belemnitů) a velkých plazů. Zástupci těchto skupin většinou koncem křídy vymřeli. Během křídy proběhlo několik fází vrásnění (hlavně austrijská, subhercynská, předgosauská).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: amoniti, dan, druhohory, Exogyra, jura, kresba, laramijská fáze alpínského vrásnění, mladokimerská fáze, mosasauři, Myrtophyllum, Sauropoda, spodní křída, spongilit, stromatopory, svrchní křída, uhličitan vápenatý, valchovit.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: