třetihoryGeologie / Paleontologie

Terciér – geologický útvar (někdy též samostatná éra), následující po druhohorách; zavedený v roce 1759. Člení se na starší paleogén a mladší neogén. Paleogén se dělí na oddělení paleocén, eocén a oligocén, neogén na miocén a pliocén. V třetihorách došlo k velkému rozvoji měkkýšů, ptáků, hmyzu a savců; do pliocénu klade současná věda začátek vývoje člověka. Nastaly velké paleografické změny, jež ovlivnily dnešní tvary kontinentů, a proběhly fáze alpínského vrásnění od laramijské (na hranici křída-třetihory) přes pyrenejskou, sávskou, štýrskou, atickou, rodanskou a valašskou (na hranici třetihory-čtvrtohory). Spodní hranice třetihor je kladena na 65–67 milionů let a svrchní nejnověji na 1,8 milionů let před dneškem.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 12. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alpy, Aturia, Bádensko-Württembersko, dan, Gerecse, jantar, kenozoikum, křída, lidoopi, Myrtophyllum, neogén, paleocén, paleogén, Pracká pahorkatina, Uničovská plošina, Vyškovská brána.

Reklama: