paleogénGeologie / Paleontologie

[Řečtina], starší útvar třetihor, zavedený v roce 1866. Dělí se odspodu na paleocén, eocén a oligocén. Paleontologicky je paleogén charakterizován zvláště dírkovci. Dochází k velkému rozvoji krytosemenné flóry, kenofytika. Paleogén byl dobou značného tektonického neklidu (fáze laramijská, pyrenejská, st. sávská). Spodní hranice paleogénu se klade na 67–65, svrchní na 24–23 mil. let před dneškem.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 12. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bachureň, Belianske Tatry, laramijská fáze alpínského vrásnění, mont, oligocén, paleocén, Paratethys, třetihory.