spodní křídaGeologie
Geologie, stratigrafické oddělení křídy. Před 130-95 miliony let. Dělí se na stupně berias, valangin, hauteriv, barem, apt, alb. Během spodní křídy se uplatňovala spíše tendence mořské regrese. Kontinent Pangea se rozpadl, vznikl Atlantský oceán, ten se rozšiřoval k severu i jihu, čímž se Afrika a Eurasie oddělily od obou Amerik. V jihozápadní Africe a v Jižní Americe se nacházejí čedičové příkrovy vzniklé v důsledku lávových výlevů. Atlantský oceán se spojil se západní částí oceánu Tethys (mezi Eurasií a Gondwanou), východní část oceánu Tethys se začala uzavírat. Afrika, Indie, Antarktida a Austrálie se v důsledku šíření oceánu rozestoupily a zanikla tak Gondwana. Indie a Indočína (Tibet) byly stále samostatnými ostrovy, oceánské dno se zanořovalo podél jižního okraje Asie, následkem čehož tyto ostrovy do kontinentu narazily. Dnešní Čína se vynořovala z moře, západní polovina Číny nížinatá oblast s bujnou vegetací, žili zde dinosauři. Suchozemští obratlovci mohli přecházet mezi oběma Amerikami či mezi Afrikou a Eurasií. Uhelná ložiska se dnes rozkládají v oblastech, které byly ve spodní křídě blízko zemským pólům (Antarktida, Nový Zéland, Austrálie, Kanada, Sibiř), uhlí se tvořilo v oblastech s teplým podnebím z tlejících stromů a bažinné vegetace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 12. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: alb, apt, barem, berias, hauteriv, neokom, předgosauská fáze vrásnění, valangin.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: