svrchní křídaGeologie / Paleontologie

Stratigrafické oddělení křídy. Před 95-65 miliony let. Dělí se na stupně cenoman, turon, koniak, santon, kampan a maastricht. V cenomanu se uskutečnila jedna z nejrozsáhlejších transgresí ve vývoji Země, byla zaplavena většina Českého masívu. Ve svrchní křídě proběhlo několik fází alpínského vrásnění (austrijská, subhercynská). Zachován oceán Tethys, Atlantský oceán je jižně pod Severní Amerikou, Tichý oceán severně od Austrálie s Antarktidou. Kontinenty již získaly dnešní pojmenování, jejich tvary se začínají podobat dnešním. Na severním pólu se nacházely kontinenty: Severní Amerika, Asie a Evropa, které jsou odděleny Severním ledovým oceánem, tzn. původní Gondwana se rozpadla, příčinou byly podmořské hřbety. Na jižním pólu se nacházely: Austrálie, částečně spojená s Antarktidou, Indie spojená s Madagaskarem, Afrika a Jižní Amerika. Vznikl jihovýchodní indický oceánský hřbet mezi Antarktidou a Austrálií, ta byla pomalu posunována k severu, mezi nimi se začal otevírat oceán. Tasmánské moře oddělovalo Nový Zéland od Austrálie. Madagaskar spojen s Indií, vzestupný proud žhavého magmatu v zemské kůře začal v oblasti Madagaskaru vyvolávat tlak pod zemským povrchem, což způsobilo prasknutí zemské kůry a odtržení Madagaskaru od Indie. Falklandské ostrovy putovaly mezi kontinenty poblíž jižního pólu, s otevíráním jižního Atlantiku se pootočily o 180°. Hladina oceánu byla značně vysoká, Severní Ameriku (od Mexického zálivu po Severní ledový oceán) zaplavovalo moře. V oblasti Baja California narazil terán, který byl sunut podél západního okraje Severní Ameriky k severu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 4. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: alb, campan, cenoman, Ještědsko-kozákovský hřbet, maastricht, předgosauská fáze vrásnění, primáti, Protoceratops, santon, senon, subhercynská fáze, turon, vačnatci.