primátiZoologie
[Latina], nehetnatci, Primates řád savců, vývojově velmi starý; doložen již ve svrchní křídě. Primáti představují některými čeleděmi vrchol vývoje živočichů. Samice má 2 prsní bradavky, samec varlata v šourku. Další významné znaky: úplný chrup, pětiprsté končetiny, každý prst opatřen plochým nehtem. Původně vedli stromový způsob života. Většina druhů žije v menších skupinách. Dělí se na dva podřády: nižší primáti (poloopice) a vyšší primáti (opice). Zahrnují celkem asi 200 druhů. Množství druhů během vývoje vymřelo. Recentní druhy žijí v tropech a subtropech celého světa, kromě Austrálie. Ze sedmi nadčeledí jsou vývojově nejvýznamnější nadčeleď Parapithecoidea s jedinou čeledí Parapithecidae a nadčeleď Hominoidea s pěti čeleděmi: Pliopithecidae, Oreopithecidae, Hylobatidae, Pongidae a Hominidae; první dvě čeledi zahrnují pouze vymřelé zástupce, další čeledi zahrnují jak žijící, tak i vymřelé druhy. Nejstarší typy vyšších primátů jsou známy ze spodního oligocénu Egypta, z oázy Fajjúm, například zástupci rodů Parapithecus, Apidium a Oligopithecus. První dva rody mají pravděpodobně vztah k rodu Amphipithecus, který je znám z eocénu Barmy a je snad nejstarší antropoidem. Předpokládá se, že se z rodu Oligopithecus vyvinula nadčeleď Cercopithecoidea. Střední a svrchně oligocenní vrstvy z Fajjúmu obsahovaly již kostrové pozůstatky hominoidů, a to hlavně zástupce rodů Propliopithecus a Aegyptopithecus. Rod Aegyptopithecus, s nímž snad souvisí rod Dryopithecus ze spodního a středního miocénu Afriky a ze středního a svrchního miocénu Sivalických hor v severní Indii, je pravděpodobně vývojově blízký dnešním lidoopům (šimpanzovi a gorile) a je možné, že se z této vývojové linie oddělili první hominidi. Zástupci rodu Limnopithecus známi z východní Afriky, a rodu Pliopithecus, známí z Evropy, jsou primitivní lidoopi z vrstev spodního miocénu, snad vývojově související s dnešními gibony. V pliocénu sev. Indie a v pleistocénu Číny žili obrovští, dodnes největší zástupci lidoopů, a to rodu Gigantopithecus z čeledi Pongidae, a ve spodním pliocénu Itálie zástupci rodu Oreopithecus z čeledi Oreopithecidae. Zástupci rodů Gigantopithecus i Oreopithecus vymřeli. Do nadčeledi Hominoidea patří i čeleď lidí, Hominidae, s jediným žijícím druhem – člověk rozumný, Homo sapiens, a s několika druhy vymřelými.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 2. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Apidium, Bramapithecus, Catarrhina, čichové orgány, člověk, děloha, Dryopithecus, indriovití, kombovití, ksukolovití, lemurovití, Mesopithecus, močová kyselina, nártounovití, Neanthropinae, nehet, opice, Oreopithecus, placentálové, Platyrrhina, poloopice, Proconsul, šimpanz, Udabnopithecus, Victoriapithecus, vitamín C, Zinjanthropus boisei, živorodí savci.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: