zemská kůraSvrchní část Země, tvořená pevnými horninovými útvary; spočívá na amorfním magmatu. Její tloušťka se výrazně mění – nejmenší je pod dny oceánů, kde klesá až na 5 km, největší pod vysokými horstvy v Himálaji přes 70 km. Střední hustota při povrchu je asi 2600 kg·m-3 (na dnech oceánů 2800 kg·m-3), na přechodu do svrchního pláště je 3300 kg·m-3. Od pláště je zemská kůra oddělena Mohorovičićovou diskontinuitou, na které rychlost zemětřesných vln náhle vzroste nad 8 km·m-1. Zemská kůra tvoří spolu s horní vrstvou svrchního pláště (do hloubek 80–100 km) litosféru.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Andrija Mohorovičić, deska, důl, intruzívní horniny, kratogén, kyslík, Mohorovičićova diskontinuita, pohoří, pulsace, sférická stavba Země, svrchní křída, tektonika, tepelná vodivost zemské kůry, vrásnění.