tepelná vodivost zemské kůryVlastnost zemské kůry charakterizovaná součinitelem tepelné vodivosti (součinitel úměrnosti mezi tepelným tokem a teplotním gradientem). Měrná tepelná vodivost různých oblastí zemské kůry se zpravidla pohybuje v rozmezí 0,6 – 3,0 W.m-3.K-1.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 12. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: