tektonikaGeologie
Geologie, disciplína, zabývající se pohyby zemské kůry, formami uložení hornin, které těmito pohyby vznikají, a historií jejich vzniku. Tektonika chápána též jako stavba kterékoli části zemské kůry, definovaná souborem tektonických jevů a historií jejich vzniku. Poznatky tektoniky se využívají při vyhledávání ložisek nerostných surovin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Albert Heim, Čáslavská kotlina, glacitektonika, rejuvenace, strukturní geologie.

Reklama: