strukturní geologieGeologie
Odvětví geologických věd, které se zabývá výzkumem tvarů (strukturních forem) a vnitřní stavby (struktury) geologických těles a procesů, jimiž byla tato tělesa utvářena. Strukturní geologie bývá někdy chápána jako širší obor, zahrnující též tektoniku, nebo se ztotožňuje s tektonickou geologií.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: