uhličitanyKarbonáty, M12CO3, soli dvojsytné kyseliny uhličité. Vznikají neutralizací roztoků kyseliny uhličité nebo přímou reakcí oxidu uhličitého a oxidu, popřípadě hydroxidu kovu. Ve vodě jsou rozpustné pouze uhličitany alkalických kovů a uhličitan amonný a thallný. Vodné roztoky uhličitanů vlivem hydrolýzy reaguji zásaditě. Účinkem kyseliny se uhličitany rozkládají za uvolňování oxidu uhličitého a vzniku příslušné soli. Uhličitany alkalických kovů lze tavit bez rozkladu, ostatní uhličitany se za žáru rozkládají a odštěpují oxid uhličitý.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: acidimetrie, bromidy, hydrogensiřičitany, hydrotermální fáze, kovy alkalických zemin, kyselina uhličitá, uhličitan vápenatý.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: