bromidy[Řečtina], binární sloučeniny bromu s elektropozitivnějšími prvky. Připravují se přímou syntézou, bromidy kovových prvků také rozpouštěním oxidů, hydroxidů nebo uhličitanů v kyselině bromovodíkové, nebo podvojnými reakcemi s BaBr2 nebo Fe3Br8. Většina bromidů kovů je dobře rozpustná ve vodě, málo rozpustné jsou PbBr2 a TiBr, téměř nerozpustné AgBr, CuBr a Hg2Br2. Bromidy nekovů a bromidy kovů ve vyšších oxidačních číslech se ve vodě hydrolyzují, například TiBr4 + 2H2O = TiO2 + 4HBr. Silná oxidační činidla, například Cl2, KMnO4, K2S2O8, uvolňují z roztoků bromidů elementární brom. Technicky významný je například bromid sodný NaBr, bromid draselný KBr a bromid stříbrný AgBr.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: argentometrie, brom, bromátometrie, kyselina bromovodíková.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: