hydroxidy[Řečtina], sloučeniny s funkční skupinou -OH, které se ve vodném roztoku ionizují podle schématu MOH = M+ + OH-. Typické jsou hydroxidy alkalických kovů, například hydroxid sodný NaOH, hydroxid draselný KOH, které ve vodném roztoku reagují silně zásaditě. Některé hydroxidy reagují odlišně v závislosti na kyselém nebo zásadítém prostředí (amfoterní látky), například hydroxid hlinitý AI(OH)3. Hydroxidy odštěpující jeden hydroxidový anion se nazývají jednosytné, odštěpující dva anionty OH- dvousytné atd. Hydroxidy se připravují např. působením vody na oxidy, například hydroxidy vápenatý Ca(OH)2 nebo reakcí kovů s vodou (například hydroxid sodný). Alkalické hydroxidy (například NaOH a KOH) se vyrábějí průmyslovou elektrolýzou vodných roztoků chloridů.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: acidimetrie, alkalické kovy, bromidy, cíničitany, dichromany, hydroxid barnatý, kyseliny naftenové, kyslík, manganit, oxid hořečnatý, sodík, voda.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: