oxidyChemie
[Řečtina], starší název kysličníky – binární sloučeniny kyslíku s elektropozitivnějšími prvky, kde každý atom kyslíku je vázán přímo na atom jiného prvku. V oxidech má kyslík oxidační číslo -II. Oxidy nekovových prvků jsou kyselinotvorné (tvoří s vodou kyseliny), například oxid sírový SO3. Oxidy kovů jsou zásadotvorné (dávají s vodou zásady), například oxid vápenatý CaO. Oxidy některých prvků jsou amfoterní a podle podmínek tvoří slabé kyseliny nebo slabé zásady. V přírodě nejrozšířenějším oxidem je voda. Řada oxidů má význam jako rudy (např. oxid železitý Fe2O3) nebo suroviny (např. oxid křemičitý).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 8. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: bromidy, kyselé deště, kyslík, obnovitelné zdroje energie, oxidační tavení, přímá redukce, silikotermie, transpasivita, voda, zkoušky na suché cestě.

Reklama: