obnovitelné zdroje energie



Ekologie
Ekologie, alternativní zdroje energie – energetické zdroje, které nezískávají energii z fosilních paliv (neobnovitelných zdrojů) ani termojadernou reakcí. Vyznačují se šetrností k životní mu prostředí a lze je využívat opakovaně – nehrozí jejich vyčerpání. Využíváním obnovitelných energetických zdrojů lze přispět k ušetření zásob fosilních paliv, ke snížení vypouštění oxidů síry a těžkých kovů do ovzduší, snížení množství vypouštěného CO2 do ovzduší a tím zmenšení skleníkového efektu. Nejčastějšími druhy využívaných alternativních zdrojů jsou biomasa a sluneční, větrná a vodní energie.

Datum vytvoření: 18. 6. 2007
Datum aktualizace: 17. 7. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: energie větru, fosilní paliva, sluneční energie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: