sluneční energieSluneční soustava
Záření, které na Zemi dopadá ze Slunce. Vzniká díky jaderným přeměnám ve slunečním jádru. Představuje většinu využitelné energie, která se na Zemi nachází. Sluneční energii lze využít jako obnovitelného zdroje energie. Ze sluneční energie, která dopadá na jeden metr aktivní plochy, lze získat až 110 kWh elektrické energie za rok. Sluneční záření může být na elektřinu přeměněno přímo nebo nepřímo. Metoda přímé přeměny slunečního záření využívá tzv. fotovoltaického jevu. Světelné částice (fotony) dopadají na určitou látku, ze které se uvolňují elektrony. Takovou látkou mohou být různé polovodiče. Nejčastěji využívaným materiálem je křemík. Za ideálních podmínek lze touto metodou získat až 150 W z m2 plochy dopadajícího záření. Metoda nepřímé přeměny slunečního záření je založena na principu přeměny tepla na elektřinu. Teplo je získáváno tzv. slunečními sběrači, které obsahují termočlánky. Dalším způsobem získání elektrické energie ze slunečního záření jsou tzv. palivové články. V palivových článcích dochází díky působení sluneční energie k rozkladu vody na vodík a kyslík. Energie slunečního záření se stane součástí obou plynů jako energie chemická. Pokud opět vodík a kyslík sloučíme, dojde k uvolnění nahromaděné energie, která je v palivovém článku přeměněna na elektřinu. Odpadním produktem je voda, takže provoz palivových článků je jedním z nejčistších alternativních zdrojů energie. Účinnost palivových článků dosahuje až 90%.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 7. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: obnovitelné zdroje energie.