síraChemické prvky

Chemie, síra, sulfur, S, chemický prvek ze skupiny chalkogenů, protonové číslo 16, relativní atomová hmotnost 32,066. Teplota tání amorfní síry je 120°C, jednoklonné síry 119 °C, kosočtverečné 112,8 °C. Teplota varu síry je 444,6 °C. Hustota jednoklonné síry je 1960 kg/m3, kosočtverečné 2060 kg/m3. Síra je známa již od starověku. V přírodě se vyskytuje ve volném stavu i vázaná, například v sulfidech, síranech. Získává se vytavováním z hornin, které ji obsahují ve volném stavu, a z různých technických plynů (např. koksárenského plynu, svítiplynu). Ložiska volné síry (často biologického původu) se vyskytují ojediněle a těží se v lomech nebo dolech (v Polsku, v Povolží, Kazachstánu, USA, ve Francii. Síra se vyskytuje ve dvou krystalických formách: žluté kosočtverečné a bezbarvé jednoklonné. Roztavením síry a vlitím do studené vody vzniká plastická síra. Rychlým ochlazením par síry vzniká sirný květ. Síra je reaktivní nekov, zejména za zvýšené teploty. Slučuje se za vzniku sulfidů za studena s většinou kovů, po zahřátí i s nekovy. Na vzduchu síra hoří modrým plamenem za vzniku oxidu siřičitého a v malém množství i oxidu sírového. Síra je důležitý biogenní prvek, je součástí aminokyselin. Používá se například v chemickém průmyslu k výrobě kyseliny sírové, sirouhlíku, thiosíranu a hydrogensiřičitanu sodného, k vulkanizaci kaučuku, k výrobě zápalek, k dezinfekci. Ve sloučeninách má oxidační číslo -II, IV, VI. Důležitými sloučeninami síry jsou například oxid siřičitý SO2, oxid sírový SO3, kyselina siřičitá H2SO3,kyselina sírová.Datum vytvoření: 21. 11. 2000
Datum aktualizace: 13. 8. 2021
Autor: -DK-

Odkazující hesla: elektroocel, halogeneze, kyselé deště, kyslíkový pochod, kyzové výpražky, metalothionein, nikl, obnovitelné zdroje energie, ocel, oxidační číslo, sirouhlík, sklo, sloučenina, svařitelnost kovů a slitin, thallium, thiosírany, živiny rostlin.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: