skloHomogenní, amorfní a izotropní látka, většinou průhledná, pevná a křehká, vzniklá obvykle ochlazováním z taveniny; je v metastabilním stavu. Ve skelném stavu lze přidat velký počet látek, například síru, selen, oxid křemičitý, oxid boritý, sulfidy, selenidy, germaničitany, některé organické látky: například skla chalkogenidová na bázi prvků síry, selenu a telluru jsou vhodná jako optické prvky zařízení pro infračervenou oblast. V užším smyslu se sklem rozumí sklo křemičitanové, které je důležitým současným materiálem. Jeho světová výroba dosahuje objemu čtvrtiny výroby železa. Základními surovinami běžného skla jsou křemičitý písek, soda, potaš, vápenec. Nejčastěji obsahuje 65-78 % oxidu křemičitého (může být částečně nahrazen oxidem boritým, fosforečným, hlinitým), 12-20% oxidů alkalických kovů (sodíku, draslíku) a 6-14 % oxidu vápenatého (může být částečně nahrazen oxidem hořečnatým, barnatým, olovnatým). Barevná skla se získávají přídavkem například oxidů některých kovů, sulfidů. Jiný druh zbarvení je způsoben submikroskopickými částicemi sulfoselenidu kadmia, zlata, mědi (tzv. rubíny) a stříbra. Suroviny se mísí na tzv. sklářský kmen, který se taví na sklovinu v pecích. Po vyčeření se sklovina ochladí na pracovní teplotu a pak se tvaruje ručně sklářskou píšťalou, převážně však strojně, lisováním, foukáním, tažením nebo litím a válcováním. Výrobky se v chladicí peci zvolna chladí. Výroba téměř všech druhů skla je mechanizovaná, popřípadě automatizovaná. Vlastnosti skla, rozhodující pro jeho praktické použití, záleží na složení a mění se v širokých mezích. Nejběžnějšími druhy jsou skla obalová a tabulová. Důležitá jsou skla technická pro stavebnictví (okna, prosvětlovací stěny, obkládačky, pěnové sklo a skleněná vlákna), pro chemii a potravinářský průmysl (potrubí, nádoby, vláknité izolace), sklo chemické (laboratorní), skla užitková (sklenice, nádobí, lustry), skla optická (skla korunová, tj. draselno-vápenatá, skla flintová, tj. draselno-olovnatá, čočky, hranoly, brýlová skla, filtry) a další speciální skla, například skla zatavová pro elektrotechnický průmysl, skla pro bižutérii, skla fotochromní, skla chránící před škodlivým zářením rentgenovým a neutronovým, bezpečnostní (kalená, lepená), například pro automobily.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 9. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: achátové sklo, benátské sklo, křemenné sklo, laboratorní sklo, sklobeton, sklokeramika, sklovina, umělecká řemesla, Vycor.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: