sulfidyChemie
Chemie, [latina], sirníky, M2IS, sloučeniny síry s elektropozitivními prvky. Připravují se reakcí hydroxidů se sulfanem (rozpustné sulfidy), srážením roztoků solí sulfanem nebo sulfidem amonným (nerozpustné sulfidy), redukcí síranů žíháním s uhlím (sulfid sodný Na2S), přímým slučováním prvků (sulfid železnatý FeS). Ve vodě jsou nepatrně rozpustné kromě sulfidů alkalických kovů a hydrogensulfidů. Působí silně redukčně. Mimo normální sulfidy M2IS, například Na2S, existují též hydrogensulfidy MIHS, například hydrogensulfid sodný NaHS, dobře rozpustné ve vodě. Sulfidy jsou rovněž organicky sirné sloučeniny typu R-S-R', starý název thioethery, kapaliny nepříjemně páchnoucí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: horninotvorné minerály, kobaltin, kyzová břidlice, kyzy, oxidační tavení, sapropel, selenidy, síra, sklo, stříbro, struska, sulfony, thallium.

Reklama: