oxidační taveníChemie
Metalurgické zpracování rud neželezných kovů, při němž se v silně oxidační atmosféře pece rudné složky vsázky – sulfidické rudy – oxidují, například oxidační tavení měděné sulfidické rudy obsahující sulfid mědný Cu2S a sulfid železnatý FeS. Při roztaveni za přístupu vzduchu se FeS oxiduje na oxid železnatý FeO, který vytváří lehce tavitelnou, snadno oddělitelnou strusku, měď, vázaná jako Cu2S, zůstane ve spodní části taveniny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 4. 2007
Autor: -red-

Reklama: