rudaMineralogie / Metalurgie
Přírodní seskupení nerostů nebo prvků, které obsahuje kov (v ryzí formě nebo ve sloučenině) v množství dostatečném pro rentabilní dobývání a získání kovů nebo jejich slitiny. Někdy se takto označují nerosty kovového vzhledu (pyrit). Ruda se dobývá různými dobývacími metodami zvolenými podle různosti tvarů a úklonu jednotlivých ložisek a prostorového seskupení celé ložiskové oblasti. Dobývací metody používané v rudném hornictví lze rozdělit: a) podle způsobu udržování vyrubaného prostoru během dobývání bloku; b) podle způsobu ovládání a zajišťování nadloží; c) podle mocnosti a úklonu ložiska. Volba dobývací metody je někdy velmi složitá. Ovlivňuje ji například požadavek úpravny nebo hutí na kusovitost rubaniny, potřeba větrání porubů, bezpečnost práce, vznik důlních otřesů, spotřeba dřeva a trhavin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: antimon, Borneo, covellín, drcení, elektrometalurgie, flotace, homogenizace rud, hutnictví, kyanizace rud, louhování, mineralogie, Mníšek nad Hnilcom, nepřímá redukce, nízkošachetní pec, oxidační tavení, pyromorfit, rudní ložisko, rudnina, Ťiang-su.