hutnictvíMetalurgie

[Němčina], metalurgie, řecky metalon – původně důl, ruda, ergon – práce] výrobní odvětví získávající kovy z rud (popřípadě z jiných surovin) a zpracovávající je různými způsoby. Některé kovy nacházel už pravěký člověk v přírodní formě (měď, zlato, stříbro). Počátky hutnictví mědi spadají na Předním východě do 6. tisíciletí př.n.l., měď ve slitinách (bronzy) užívána tam od 3. tisíciletí př.n.l. Hutnická výroba železa spadá zhruba do 2. tisíciletí př.n.l. V Evropě je doložena od 6. století př.n.l. Až do 12.14. století spočívala v tzv. přímém pochodu, výrobě kujného železa redukcí dřevěným uhlím za teplot kolem 1 200 °C v nízkých pecích. Využití vodní energie k dmychání vedlo k zvýšení teplot na více než 1 600 °C, k intenzívnímu nauhličení a roztavení surového železa (během středověku nejprve v Porýní a Švédsku, v Čechách v 17. století) ve vysoké peci, pracující později nepřetržitě. Surové železo se zpracovávalo na litinu nebo druhotně zkujňovalo na ocel (nepřímý pochod). Dřevěné uhlí bylo od 18. století podle anglického vzoru nahrazováno koksem. Vývoj železa se zračí především v metodách zkujňování (okysličování) surového železa: do 18. století zkujňovací výhně, od 1784 pudlování, 1855 Bessemerův a 1879 Thomasův zásaditý konvertor, 1949 kyslíkové konvertory. V ocelářství jsou důležité plávkové pochody, umožňující zpracování šrotu a přípravu ušlechtilých slitinových ocelí (Siemensovy-Martinovy obloukové elektrické pece 1867). Později se rozšířilo použití vakua při rafinaci ocelí a plynulé odlévání, u neželezných kovů pak tavení ve vznosu a rovněž kontinuální odlévání. Pásmová rafinace umožňuje výrobu vysoce čistých kovů. Hutní výroba dnes zahrnuje výrobu surového železa, oceli, hliníku, mědi, zinku (destilací získaný kovový zinek až od 1730), olova, niklu, cínu, hořčíku, kadmia, rtuti, stříbra, zlata a vzácných kovů. Zpracovává je na odlitky nebo na výkovky. Strojní kování vedlo v 18. – 19. století k zavedení válcování (zejména u železných polotovarů: plechů, profilových tyčí, drátů). Zvláštní místo má prášková metalurgie, využívající k tváření slinování drobných frakcí ve formách.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 5. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: šrot.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: