prášková metalurgieZpůsob výroby polotovarů i hotových součástí z práškových kovů nebo směsí práškových kovů a nekovů lisováním a spékáním. Prášková metalurgie se uplatňuje především při výrobě drobných tvarově složitějších součástí přesných rozměrů, které se již dále neobrábějí. Prášková metalurgie se dále používá při výrobě sunutých vysokotavitelných kovů, mikroheterogenních materiálů (cermetů), kluzných ložisek, kovokeramických třecích materiálů slinutých karbidů, disperzně zpevněných slitin. práškové řezání, vypalování dělící spáry proudem kyslíku s přísadou železného prášku. Používá se pro oceli s vyšším obsahem uhlíku, oceli korozivzdorné, litinu, měd, hliník. Železný prášek se v kyslíku spaluje, zvyšuje se tím teplota a současně se mechanicky odstraňují obtížně svařitelné okuje.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: hutnictví, pseudoslitiny, spékání, Vasilij Vasiljevič Ljubarskij.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: