litinaHutnictví slévárenská slitina železa, uhlíku a křemíku s dalšími doprovodnými prvky. Množství uhlíku a jeho strnkturní forma v litině (tj. tvar, velikost a rozložení grafitových lupínků ve struktuře) určují její mechanické vlastnosti. Technicky důležité typy litiny jsou: a) perlitická litina šedá s pevností v tahu do 300 MPa, b) očkovaná litina s pevností v tahu 300-380 MPa, c) tvárná 1itina s uhlíkem vyloučeným ve tvaru zrn a s pevností v tahu 400-700 MPa, d) tvrzená litina, vzniklá rychlým ochlazením tuhnoucí šedé litiny v kovové kokile, e) litina bílá, f) 1itina temperovaná, g) 1itina legovaná (niklem, chromem).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 5. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: druhování vsázky, hutnictví, Jacob Mayer, svařitelnost kovů a slitin, tavený čedič, tvárná litina.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: