rafinace[Latina], čištění – pochod, kterým se surovina zbavuje příměsí a nečistot fyzikálními metodami (destilací, překrystalováním, extrakcí, adsorpcí, hydrometalurgií, pyrometalurgií, tavnou elektrolýzou) nebo chemicky (kyseliny, louhy). Hydrorafinace (hydrogenační rafinace) je odstraňování neuhlovodíkové složky katalytickou hydrogenací, např. sloučenin síry, dusíku, z ropných podílů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: elektrometalurgie, hutnictví, hydrogenace, melis, oblouková pec, propan butan (LPG), rafináda, tavicí pec.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: