hydrogenaceAdice vodíku k násobným vazbám, zejména v organických sloučeninách, v přítomnosti katalyzátorů, například platiny, palladia, niklu, kobaltu, thoria, oxidu mědi, chromu, železa, popřípadě sulfidů wolframu a molybdenu. Hydrogenace se uplatňuje například při přípravě alkenů, alkinů, karbonylových sloučenin, nitrosloučenin a je důležitým technickým procesem například při výrobě methanolu, cyklohexanolu, syntetických paliv, při ztužování tuků a při mnohých dalších průmyslových výrobách. Hydrogenace paliv, úprava vlastností uhlovodíkových frakcí katalytickou hydrogenací. Viz také hydrodenitrogenace; hydrodesulfurace; hydrokrakování; hydrorafinace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: alkoholy, cyklohexan, Fischerova-Tropschova syntéza, hydrodenitrogenace, tuky, vodík, zkapalňování uhlí.

Reklama: