železoChemické prvky / Metalurgie

Železo, ferrum, Fe, chemický prvek VIII. B skupiny periodické soustavy, protonové číslo 26, relativní atomová hmotnost 55,847, teplota tání 1535 °C, teplota varu 2730 °C, hustota 7860 kg/m3. Železo znali už ve starověku. Je to bílý, lesklý, nepříliš tvrdý, tažný, málo ušlechtilý feromagnetický kov. Je nejrozšířenějším těžkým kovem na zemi. V zemské kůře se nachází ve sloučeninách, v zemském jádru je převážně jako prvek. Hlavním zdrojem železa jsou železné rudy, například krevel, magnetit, limonit, siderit. Chemicky čisté železo se připravuje tepelným rozkladem pentakarbonylu železa. Jemně práškovité železo je pyroforické, kompaktní železo na vlhkém vzduchu rezaví (pokrývá se žlutohnědou vrstvou hydroxidu železitého). Železo jako složka ocelí je technologicky nejdůležitějším kovem. V rostlinách, živočiších a lidském organismu se podílí na buněčném dýchání. Je součástí hemoglobinu, myoglobinu a různých enzymů. V těle dospělého člověka jsou obsaženy asi 4g železa. Zdrojem železa v potravě je hlavně maso (játra) a některé druhy listové zeleniny. Ve sloučeninách má oxidační číslo -I až VI. K důležitým sloučeninám železa patří: oxid železitý Fe2O3, hydroxid železnatý Fe(OH)2, hydroxid železitý Fe(OH)3, chlorid železitý FeCl3, zelená skalice FeSO4.7H2O a další. V hutnictví se železo již od nejstarších dob vyrábí redukcí oxidových a po pražení karbonátových a silikátových rud. Surové železo (slitina železa s uhlíkem nad 2,5% a křemíkem, manganem, fosforem, sírou a dalšími stopovými prvky) se dnes v tekutém skupenství vyrábí ve vysoké peci, která pracuje nepřetržitě. Ve vysoké peci se vyrábějí různé druhy železa, například železo bílé s vyšším obsahem manganu, kde uhlík je přítomen ve formě karbidu železa, a železo šedé, v němž je při vyšším obsahu křemíku uhlík vyloučen jako grafit. Surové železo se podle užití dělí na slévárenské a ocelárenské. Železo kujné je starší název pro měkkou nízkouhlíkovou ocel. Technicky čisté železo s minimálním obsahem uhlíku a nečistot má nízkou pevnost a tvrdost, ale vysokou tažnost, kontrakci a vrubovou houževnatost.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 8. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: aleminotermické svařování, allitická terra rossa, bazické horniny, Borneo, crofesima, cytochromy, delta kov, echinochrom, elektrochemická ušlechtilost, fero-, ferochrom, feronikl, ferosilicium, halogeneze, hydrogenace, kobaltové slitiny, krystalizace oceli, kyzové výpražky, mosaz, ocel, platinové kovy, rovnovážný diagram slitin železa s uhlíkem, saponit, silikomangan, srovnávací spektrum, termoperm, živiny rostlin.Reklama: