halogeneze[Řečtina], procesy probíhající v koncentrovaných (nasycených) roztocích ve slaných jezerech, lagunách, umělých přehradních nádržích. Vznikají dvě odlišné geochemické asociace prvků: prvky Si, Al, Fe, S, C i P se hromadí v sedimentech, jiné zůstávají v roztoku (Cl, F, Br, J, C, K, Na, Mg, Ca). Při pokročilejší halogenezi dochází ke srážení a krystalizaci solí z nasyceného roztoku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 2. 2004
Autor: -red-